Numbi Arts + Tower Hamlets Homes Covid song

Numbi Arts made Tower Hamlets Homes COVID message into a Somali song!

 

“Guriga joog, Koronaha xadid, naf badbaadi
Is-talaal. Talaalku waa amaan qofkastana amaankiisa ayuu kordhiyaa.

Ka warhay qoyskaaga iyo asxaabtaada, is-dhawra oo nabad-gala”

 

“Stay home, control the virus, save lives Get a jab. 

The vaccines are safe and make everyone safer. 

Stay in touch with family and friends, look after each other and stay safe”

 

In the video:

Safia Jama – Women’s Inclusive team

Dr. Warsan Saleh

 

Somali Version

English Version